Google+ביקורת חיצונית לעסק - וולקן עוצמה
 
 
 
 
וולקן עוצמה חברת אבטחה
 
 
 
וולקן עוצמה חברת אבטחה
 
03-6707001
 
 
 
 
ברוכים הבאים לאתר וולקן עוצמה,
חברת אבטחה ללא פשרות!
 
 
דרושים!
דרושים מאבטחים/ מאבטחות,
באזור ראשון לציון ות"א
.
 
פתרון בעיות אלימות * אבטחת אישים ואירועים * 
עבודה בכל הארץ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שירות ביקורת חיצונית לעסק

 
חברת וולקן עוצמה בע"מ מפעילה את שירות "הביקורת החיצונית לעסק" כתגובה לדרישת השוק לשיפור וייעול של רמת האבטחה במתקנים שונים ברחבי הארץ. שירות זה שנעשה על ידי חברה חיצונית ובלתי תלויה מהווה מקור אמין ובטוח ללקוח על תפקוד החברה שמאבטחת את מתקנו, ובנוסף משפרת את רמת תפקודם של המאבטחים בפועל.
 
לשירות ביקורת חיצונית לעסק יש מספר יתרונות בולטים כגון:
ניתן בעלות נמוכה וללא שינויים מבניים מורכבים לשפר את רמת האבטחה ולתת ללקוח תמונה ברורה על רמתם המקצועית של המאבטחים שמועסקים במתקנו, ובעיות שזקוקות לטיפול.
המאבטחים בשטח מודעים כי קיים מקור חיצוני אשר פועל תחת הנהלת המקום ובודק את ערנותם ורמת תפקודם באופן קבוע במספר תרחישים שונים שהדיווח עליהם עובר ללקוח. ידיעה זו משפרת באופן משמעותי את רמת תפקודם וערנותם של המאבטחים בשטח.

לאחר ביקורות חוזרות גורמי האבטחה הופכים לערניים יותר מתמיד לכל תרחיש אפשרי ובכך מעניקים ללקוח ביטחון מוגבר עם רמת אבטחה גבוהה יותר, דבר שמאפשר למאבטחים ברגעי אמת לעמוד בהצלחה מול אירועי פח"ע שונים וביקורות של המשטרה וגורמי אכיפה שונים.

במידה ובמהלך הביקורת האבטחה במתקן כושלת ניתן להשתמש באירוע זה ככלי יעיל להסקת מסקנות והפקת לקחים לייעול ושיפור עתידי של רמת האבטחה.

מה קורה בשטח?
סייר מנוסה ומקצועי מטעם חברת וולקן עוצמה בע"מ שמצויד באמצעי הקלטה מבקר את רמת האבטחה בתרחישים שונים במתקנים לפי דרישת הלקוח.
הביקורת נעשות בכל פעם על ידי דמויות שונות ( גבר, אישה, נער, נערה) שמדמות תרחישים שונים בכל ביקורת כגון החדרת כלי נשק וחפצים חשודים, החדרת מכוניות ממולכדות וחדירת גורמים עוינים לשטח. כל הביקורות מתוכננות פרטנית על סמך הדרישות והמאפיינים הביטחוניים של המיתקן שניבדק.

התוצאות של כל הביקורות מועברות ללקוח כשהם מוקלטות על גבי דיסק בצמוד לדו"ח על מהלך הביקורת בצירוף של מסקנות והמלצות מהאירוע.
המבקר מטעם חברת וולקן עוצמה בע"מ הוא דמות בלתי תלויה שבשום אופן לא קשורה לעובדי המיתקן שאותו הוא מבקר. הבודק מדווח על תוצאות הביקורת רק לממונים עליו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הרצל 75 רמת גן  , מיקוד 5244346 
 טלפון: 03-6707001,  פקס: 6707002 - 03 
נותנים שירות בכל רחבי הארץ